Vi tar imot alt avfall

Alt vi bruker er en del av jordkloden, og sortering handler om å ta vare på naturen og ressursene våre.

Det er en liten bit skog i alt som er papir, sand i alt som er glass, og ofte også gull i alt som er elektronikk.

Når du sorterer avfallet ditt, enten hjemme eller på miljøstasjonen reduserer du belastningen på jordas ressurser. Jo lenger vi kan holde liv i material som allerede er utvunnet, dess bedre for jorda.

På miljøstasjonen jobber vi for å ha godt merkede kontainere og mottaksordninger for alle avfallstyper. Om du er usikker på sortering spør du våre hjelpsomme ansatte om hjelp.

Gå til ÅRIMs sorteringsguide.