Vi gjør det

for fremtiden

Fra avfall til
nye bærekraftige
råstoff

Bingsa Gjenvinning ble omdannet til aksjeselskap fra juni 2019 og gjennomgikk de to påfølgende årene en solid snuoperasjon i driften.
Fra 1. januar 2022 samlet Bingsa Gjenvinning og ÅRIM seg i et nytt miljøselskap.

Selskapet er et kompetansesenter som legger vekt på miljøvennlig og effektiv drift. Samlet er vi et av nordvestlandets største miljøselskap og en totalleverandør innen avfallsløsninger for nærings- og husholdningskunder.

Selskapet er eid av Ålesund, Giske, Sula, Fjord, Vestnes, Sykkylven og Stranda kommune.

 

Bingsa Gjenvinnings eierstrategi har tre hovedmål:

  • Gode og effektive tjenester til innbyggerne til akseptabel pris
  • Lokal verdiskaping som sikrer avkastning på investerte verdier
  • Redusere klimautslipp, samt øke graden av gjenbruk og gjenvinning.