Vi benytter informasjonskapsler på denne nettsiden for å blant annet måle hvilke sider som blir besøkt og hvilke kanaler som fungerer best. 

Ved å besøke denne siden, godtar du bruk av informasjonskapsler.

Søknad om kort og kreditt

Her kan du søke om kort og kreditt for ditt firma

Orgnummer:

Navn på bedrift:

Postadresse: (nye kort sendes hit)

Postnummer:

Poststed:

Telefonnummer:

Fakturaadresse:

(Vi sender alle ordinære fakturaer som EHF)

E-postadresse til bedriften (kopi av veiseddel sendes hit):

Navn på kontaktperson:

Direktenummer til kontaktperson:

 

Miljøstasjon du ønsker å levere til ( Kan velge flere )


 

Antall kort:

(1 til 3)

Navn på kortholder 1:

Navn på kortholder 2:

Navn på kortholder 3:

Søker herved kreditt for levering av avfall til Bingsa Gjenvinning Næring AS. Søker godkjenner ved underskrift at Bingsa Gjenvinning Næring AS kan foreta/innhente kredittvurdering av selskap/innehaver. Fakturaer belastes med kr.: 50,- i administrasjonsgebyr. Ved manglende betaling vil kort og konto bli stengt uten ytterligere varsel.

Veieseddel skal kontrolleres umiddelbart.

Fravær av tilbakemelding til oss før fakturering, anser vi som aksept på korrekt veieseddel.

Korrigering av veieseddel etter fakturering vil ikke forekomme.


 

 

Kravspesifikasjon for deponi

Til våre deponikunder