Vi benytter informasjonskapsler på denne nettsiden for å blant annet måle hvilke sider som blir besøkt og hvilke kanaler som fungerer best. 

Ved å besøke denne siden, godtar du bruk av informasjonskapsler.

Vi sorterer gjerne avfallet for deg

Inne på anlegget vårt finner du sorteringshallen vår. Her sorterer våre flinke medarbeidere avfallet for deg.

I sorteringshallen vår tar vi imot nesten alt avfall, med unntak av følgende avfallstyper:

  • EE-avfall
  • Farlig avfall
  • Gips

 

Krav til sortering 1. januar 2023

Miljødirektoratet har laget en veileder for virksomheter, om hvordan følge opp krav til utsortering og materialgjenvinning av avfall.

 

Avfallssortering2
Avfallssortering3