Vi sorterer gjerne avfallet for deg

Inne på anlegget vårt finner du sorteringshallen vår. Her sorterer våre flinke medarbeidere avfallet for deg.

I sorteringshallen vår tar vi imot nesten alt avfall, med unntak av følgende avfallstyper:

  • EE-avfall
  • Farlig avfall
  • Gips
Avfallssortering2
Avfallssortering3