Vi gjør det

til noe nytt

Fra avfall til
nye bærekraftige
råstoff


Vi tar imot og behandler rundt 90 000 tonn næringsavfall i året.
85% av avfallet blir til fornybare ressurser, enten gjennom material- eller energigjenvinning.

 

Visjonen vår er å gjøre alt avfall om til nye ressurser!

Åpningstider:

Mandag:07.50 - 16.00
Tirsdag:07.50 - 18.00
Onsdag:07.50 - 16.00
Torsdag:07.50 - 18.00
Fredag:07.50 - 16.00
Lørdag:08.30 - 15.00