Fra avfall til
nye bærekraftige
råstoff

Vi tar imot og behandler rundt 90 000,- tonn næringsavfall i året.

85% av avfallet blir til fornybare ressurser, enten gjennom material- eller energigjenvinning.

 

Visjonen vår er å gjøre alt avfall om til nye ressurser!