Farlig avfall

Farlig avfall inneholder helse- og miljøfarlige stoffer, og må håndteres på en slik måte at det ikke lekker ut i naturen og forårsaker skade på mennesker.

 

Ja takk til: 

 • Asbest
 • Batterier
 • Bilbatteri
 • Brannslukkere
 • Gassbeholdere
 • Gulvbelegg
 • Isolasjon XPS
 • Kjemikalier
 • Lyspærer
 • Lysstoffrør
 • Maling, lim og lakk
 • Oljefilter
 • Oljeforusensede masser
 • Spillolje
 • Spraybokser
 • Tonerkassett
 • Vindu med klorparafin
 • Vindu med PCB

Nei takk til: 

 • Ammunisjon
 • Eksplosiver
 • Fyrverkeri, både brukt og ubrukt


Alt avfall som klassifiseres som farlig avfall vil ligge i 7000-serien, og må deklareres på forhånd.
Ta kontakt dersom du trenger hjelp til håndtering.

Gjenvinning:

Farlig avfall kan i mange tilfeller energi- eller materialgjenvinnes. Det som ikke kan gjenvinnes legges på deponi.