Næringsrenovasjon

Som næringskunde hos oss kan du levere inn avfall direkte til anlegget vårt, eller om ønskelig kan vi hente det inn for deg.

Per i dag er det kun radioaktivt avfall vi ikke kan ta inn på vårt anlegg.

Innlevering av avfall til anlegget vårt

Vi tar imot de aller fleste avfallstyper. Dersom ønskelig sorterer vi også avfallet for deg i sorteringshallen vår.

Innhenting av avfall

Vi henter de fleste avfallstyper ute hos kundene våre slik som:

  • restavfall og organisk avfall (husholdningslignende avfall)
  • papp, papir og plast
  • glass- og metallemballasje

Vi har faste oppsatte ruter som vi kjører, men vi tilpasser oss også ditt behov for hentefrekvens. Avfallsdunker fås fra 140-1000 liter.

Det meste av avfallet hentes med komprimatorbil, og vi har også muligheter til innhenting av annet avfall med varebil.

Kontakt oss gjerne for mer informasjon og/eller rådgiving om avfallsløsninger.

 

Jan Erik Halkjelsvik

Salgs- og kundeansvarlig
957 40 050
jehal@bingsa-gjenvinning.no