Vi benytter informasjonskapsler på denne nettsiden for å blant annet måle hvilke sider som blir besøkt og hvilke kanaler som fungerer best. 

Ved å besøke denne siden, godtar du bruk av informasjonskapsler.

Brekraft

Vi gjør det bærekraftig

Bingsa Gjenvinning tar et aktivt ansvar for at avfallsbehandling skal være så bærekraftig som mulig.

Alt avfall som kan, og egner seg for det, skal enten energi- eller materialgjenvinnes. I tillegg skal vi jobbe aktivt for å hindre utslipp av farlige miljøavgifter i naturen og redusere klimagassutslippene mest mulig.

Vi skal nå våre bærekraftsmål gjennom kompetanse, innovasjon og fremtidsrettede lokale løsninger.

Fra avfall til grønn strøm

Visste du at fire tonn restavfall gir like mye energi til strøm og varme som ett tonn med olje?

Les mer

Metallfabrikken

Nesten to milliarder tonn berg må knuses for å tilfredsstille hver norsk generasjons behov for metaller.

Les mer