Vi benytter informasjonskapsler på denne nettsiden for å blant annet måle hvilke sider som blir besøkt og hvilke kanaler som fungerer best. 

Ved å besøke denne siden, godtar du bruk av informasjonskapsler.

Metallfabrikken

Metallfabrikken

Nesten to milliarder tonn berg må knuses for å tilfredsstille hver norsk generasjons behov for metaller.

En grønn elektrisitetsdrevet fremtid er helt avhengig av viktige metaller, men naturlige forekomster av metall er en ikke-fornybar ressurs som vi er i ferd med å gå tom for. I tillegg er utvinning av metaller fra gruvevirksomhet ressurs- og energikrevende og medfører store klimagassutslipp. Dette er ikke bærekraftig. Derfor er det viktig at vi klarer å gjenvinne så mye av de brukte ressursene som mulig.

Gjenvinning av metall fra bunnaske er det viktigste klima- og miljøtiltaket i regionen vår innen avfallsbehandling. Bunnaske fra forbrenningsanleggene inneholder nemlig en stor andel metaller som går tapt, dersom de ikke blir sortert ut og gjenvunnet før asken legges på deponi.

Vi mottar årlig ca. 15 000 tonn med bunnaske fra energigjenvinningsanlegget til Tafjord Kraft på Grautneset. Av denne blir det sortert ut nesten 2000 tonn med jern og metaller som går til materialgjenvinning. Dersom metallet skulle blitt utvunnet fra gruvevirksomhet ville dette medført et klimagassutslipp på rundt 20 000 tonn Co2 årlig, noe som tilsvarer 12500 fossile personbiler med en årlig kjørelengde på 12 000 km.