Vi benytter informasjonskapsler på denne nettsiden for å blant annet måle hvilke sider som blir besøkt og hvilke kanaler som fungerer best. 

Ved å besøke denne siden, godtar du bruk av informasjonskapsler.

Fra avfall til grnn strm

Fra avfall til grønn strøm

Visste du at fire tonn restavfall gir like mye energi til strøm og varme som ett tonn med olje?

Vi leverer årlig 25 000 tonn med restavfall og forurenset avløpsslam til Tafjord Kraft sitt forbrenningsanlegg ved Grautneset. Energigjenvinning av avfallet gir 100% fornybar energi tilsvarende 6 250 tonn med olje. Det er nok til å varme opp rundt 2 250 husstander med grønn energi.

Restavfall er avfall som ikke kan materialgjenvinnes, men som egner seg godt til forbrenning. I restavfallet tilsetter vi årlig 5000 tonn med forurenset avløpsslam fra de lokale renseanleggene. Dette er slam som gir god brenselsvilkår for restavfallet og som ellers ville blitt transportert til Oslo for å legges på spesialdeponi der.

Slammet inneholder brommerte flammehemmere (farlig miljøgift) som ved deponering forurenser naturen og miljøet. Ved forbrenning fjernes miljøgiftene, uten utslipp.

Lokal behandling av forurenset avløpsslam sparer også miljøet for store unødvendige klimagassutslipp. Det ville f.eks. krevd omtrent 182 vogntog t/r Oslo årlig om det skulle blitt fraktet dit, noe som ville påført naturen og miljøet store unødvendige påkjenninger. Utvikling av lokale løsninger er derfor viktig, og et av våre viktigste satsningsområder for en mer bærekraftig avfallsbehandling.