Vi benytter informasjonskapsler på denne nettsiden for å blant annet måle hvilke sider som blir besøkt og hvilke kanaler som fungerer best. 

Ved å besøke denne siden, godtar du bruk av informasjonskapsler.

Alt matavfall må avemballeres i butikk fra 1. januar

Publisert den 06.01.2023 av Caroline Mehl Nakken

De nye utsorteringskrava som trådte i kraft 1. januar vil i stor grad påvirke rutinene i dagligvarebransjen. Er lokale dagligvarebutikker klar?

Dagligvarebransjen som har mye av både mat- og plastavfall, har hittil vanligvis kastet maten som er utgått på dato som den er - i emballasje. Dette blir det nå stopp for.

Vi får mange henvendelser på hva de nye kravene betyr i praksis.

Miljødirektoratet sier: 
"For at praksis skal være i tråd med kravene i den nye forskriften må avfallet, både mat- og plastavfall, kildesorteres der avfallet oppstår, det vil blant annet si at butikker må sørge for å avemballere matavfall før de kildesorterer matavfallet."

Altså skal all emballert matavfall avemballeres i butikk.

 

Hva betyr dette for din butikk?

Endringen vil kreve nye rutiner i hele bransjen. Foruten å måtte planlegge innkjøp enda bedre, og i større grad selge mat som nærmer seg utgåelsesdato til lavere pris, må butikkene få på plass følgende:

  • utvidet henteavtale for renovasjon
  • kildesorteringsløsninger på følgende plasser:
    • der avemballering gjøres 
    • på pauserom e.l. 
    • i butikkens fellesareal for besøkende kunder

Det siste punktet ovenfor betyr at butikkene må supplere restavfallsbeholdere typisk plassert ved inngang/utgang, med beholdere for plast- og matavfall for kunder som vil kvitte seg med is- og sjokoladepapir, bananskall, epleskrotter, osv.

Dokumentasjonskrav
Lovkravet sier også at du må har kunnskap om, og kunne dokumentere årlig mengde mat- og plastavfall som er utsortert og levert til materialgjenvinning. Dette bistår vi alle våre kunder med.

  

Kan redusere matsvinn

Endringen vil trolig oppfattes som både tidkrevende og kostbar for mange. Men prinsippet er at avfallet skal utsorteres ved kildesortering der avfallet oppstår, som altså er i butikken.  

Kravet vil gi enda flere insentiver til å redusere matsvinn. Kanskje ser vi at lokale butikker ser gevinster i å legge til rette for mer organisert dumpster diving, slik at enda mer mat kan reddes?

 

Ønsker du veiledning?

Vi vet at avfallshåndtering er en hygienefaktor - i dobbel forstand - for våre kunder.  Det skal bare funke. 

Vi skjønner bedriftens behov for å levere på flere bunnlinjer, og kan bistå med god veiledning for kunder som nå skal manøvrere seg gjennom ukjent terreng. Våre rådgivere har lang erfaring med miljø- og logistikkfaget, og kan veilede deg slik at du opererer i tråd med lovverket, og får en tjeneste som er tilpasset ditt behov. 

Vi hjelper deg gjerne med å oppfylle de nye lovkravene. Ta kontakt med kundeservice eller fyll ut skjemaet så tar vi kontakt med deg.

 Jan Erik Halkjelsvik
Salgssjef
jehal@bingsa-gjenvinning.no
Tlf: 70 31 41 00